Handicaptillæg og forsøgertillæg

Vedtaget på PLS årsmøde 27.  til 29. oktober 2023

Pædagoguddannelsen har siden 1992 haft lønnede praktiker i 2. og 3. praktikperiode. Derved blev de pædagogstuderendes 2. og 3. praktik finansieret ved løn fremfor SU. Den gældende bekendtgørelse for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog foreskriver i §8 stk. 3: ”De to praktikperioder tilrettelægges hver over 6 måneder med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 32,5 timer.”  

Det betyder, at man som almenpædagogstuderende skal have et gennemsnitligt arbejdsskema på 32,5 timer pr. uge og at man modtager løn for de 24 uger man er i praktik. De pædagogstuderende, der modtager tillæg kommer således i en økonomisk klemme, idet  tillæg gives til studerende på videregående uddannelser, der modtager SU. Dette medfører, at man som studerende, der modtager tillæg, mister en del penge, når man kommer ud i 2. og 3. praktik under pædagoguddannelsen. 

Når man som studerende modtager handicaptillæg, er det fordi man opfylder en række krav, der blandt andet indebærer, at man ikke er i stand til at arbejde ved siden af sin uddannelse. Man kan endvidere miste sit handicaptillæg,, hvis man som handicappet føler sig nødsaget til at arbejde  ved siden af praktikken på grund af nedgang i indkomst, risikerer man at miste handicaptillæget når man vender tilbage fra praktikken.

Når man som studerende modtager forsørgertillæg, er det fordi man er enlig forsøger. Derudover har man som studerende, der modtager handicaptillæg og forsøgertillæg ofte også flere udgifter end sine medstuderende. 

Dette kan i sidste ende medføre, at de studerende, der modtager handicaptillæg og forsørgertillæg af økonomiske årsager kan have svært ved at tage pædagoguddannelsen. 

Derfor mener vi i PLS, at de pædagogstuderende, der modtager tillæg skal have tillægget med, når de kommer i lønnet praktik. Således at det ikke er de økonomiske barrierer, der gør, at de studerende, der modtager tillæg føler sig nødsaget til at stoppe på pædagoguddannelsen.