Kvinde mader baby

Omsorgsdage

Er du forælder og studerende i lønnet praktik, så har du ligesom alle andre offentligt ansatte, ret til omsorgsdage.

Du har ret til 2 årlige omsorgsdage pr. barn fra fødselsåret til og med det år, hvor dit barn fylder 7 år.

Privatejet eller fondsdrevet institution

Hvis du er i praktik på en privatejet eller fondsdrevet institution, så skal retten til omsorgsdage fremgå af gældende overenskomst, ansættelseskontrakten eller lign. aftaler.