Mand i kørestol med pædagog

Tredje praktik

Den tredje praktik (den anden lønnede / lange) praktik er af et halvt års varighed.
Den er placeret på femte semester og er inden for den valgte specialisering. Det betyder at fokus indsnævres på de specielle forhold og pædagogiske praksisser, der er gældende for pædagogikken inden for specialiseringen.

Her finder du nogle overordnede formålsbeskrivelser inden for specialiseringerne:

Specialiseringen Dagtilbudspædagogik
Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. Området retter sig mod systematisk og videns baseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål:
Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Specialiseringen Skole- og fritidspædagogik
Samarbejde og udvikling – 3. praktik. Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver.

Kompetencemål:
Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.

Specialiseringen Social- og specialpædagogik
Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål:
Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

De ovenstående beskrivelser er taget fra bekendtgørelsen, hvor der også er beskrevet konkrete videns- og færdighedsmål.

Du kan finde uddybende information om viden- og kompetencemålene for tredje praktik her