Mand leder efter sin løn

Praktikløn

I 2. og 3. praktikperiode får du løn for at indgå i normeringen på praktikstedet.

Løn pr. 1. oktober 2023

2. praktik på BUPL's overenskomst (primært dagtilbud og skole/fritid): 12.486 kr. pr. måned
2. praktik på Socialpædagogernes overenskomst: 12.122(Regionalt ansatte: 11.773 kr.) pr. måned

3. praktik på BUPL's overenskomst (primært dagtilbud og skole/fritid): 12.878 kr. pr. måned
3. praktik på Socialpædagogernes overenskomst: 12.515 kr. (Regionalt ansatte: 12.155 kr.) pr. måned

Løn pr. 1. april 2023

2. praktik på BUPL's overenskomst (primært dagtilbud og skole/fritid): 12.333 kr. pr. måned
2. praktik på Socialpædagogernes overenskomst: 11.973 (Regionalt ansatte: 11.717 kr.) pr. måned

3. praktik på BUPL's overenskomst (primært dagtilbud og skole/fritid): 12.719 kr. pr. måned
3. praktik på Socialpædagogernes overenskomst: 12.361 kr. (Regionalt ansatte: 12.097 kr.) pr. måned

Tillæg

Ingen tillæg for at arbejde aften og nat
I lønnen er inkluderet godtgørelse for praktikuddannelsens særlige beliggenhed (fx i aften- og natperioden). Det betyder at du ikke får økonomisk tillæg for at arbejde aften og nat.

Kolonitillæg
Du får tillæg for at deltage på koloni. Tillæggets størrelse varierer alt efter, om du er på en institution, der har overenskomst med BUPL eller med Socialpædagogerne.

Pr. 1. april 2016 ser det således ud:

Socialpædagogerne
Kommunale institutioner
Kolonitillæg hverdage: 276,94 kr.
Kolonitillæg Søn- og helligdage: 553,20 kr.

Regionale institutioner
Kolonitillæg hverdage: 276,43 kr.
Kolonitillæg Søn- og helligdage: 552,17 kr.

BUPL
Dagområdet
Kolonitillæg hverdage: 349,98 kr.
Kolonitillæg Søn- og helligdage: 699,99 kr.

Skoleområdet
Kolonitillæg hverdage: 167,80 kr.
Kolonitillæg Søn- og helligdage: 381,66 kr.

Delt tjeneste
Delt tjeneste er et økonomisk tillæg, hvis arbejdsdagen er delt i to med mere end en times mellemrum.

Der ydes tillæg for delt tjeneste: 44,42 kr pr. dag

Omlagt tjeneste
Omlagt tjeneste er et økonomisk tillæg for ændret tjeneste varslet med mindre en fire døgn, der tildeles pr. time, der ligger ud over den ellers planlagte arbejdstid.

Omlagt tjeneste gælder ikke på skoleområdet.

Der ydes tillæg for omlagt tjeneste: 40,55 kr pr. time

Forhøjet fribeløb

Da du ikke får SU, mens du er i lønnet praktik, er dit fribeløb forhøjet. Hvis du vil vide, hvor meget du må tjene, når du er i praktik, så klik her.