PLS hjerte

Aktiv i PLS

Som aktiv har du mulighed for at få indflydelse og være med til at skabe forandringer på dit uddannelsessted.

Hvad vil det sige at være aktiv i PLS?

Som PLS aktiv er du optaget af at løse lokale problemstillinger på dit uddannelsessted og forbedre forholdene for dine medstuderende.

Du kan eksempelvis være med til at lave følgende aktiviteter:

 • Faglig Fredagsbar
 • Invitere en interessant oplægsholder
 • Lave politiske aktioner for at forbedre forholdene på dit uddannelsessted - Når I afholder aktiviteter på jeres uddannelsessted, så styrker I studiemiljøet, sammenholdet og gør PLS mere synlig og tilgængelig for medlemmerne.
 • Gennem den studiepolitiske indsats kan du være med til at forme PLS' politik og dermed være med til at ændre pædagoguddannelsen og forholdene på dit uddannelsessted.

Hvad er en afdeling?

En PLS afdeling består af en gruppe studerende, som har lyst til at engagere sig i studiepolitik på deres uddannelsessted.

En afdeling laver forskellige aktiviteter inden for det sociale, faglige eller politiske område. Det er en god mulighed for at opnå en masse viden og konkret erfaring, som du kan bruge fremover, ligeledes vil du opleve et stærkt fællesskab med de andre aktive.

De aktive er ambassadører for PLS. Det er jer, som de studerende møder og vil gå til med forskellige problemstillinger. Nogle af dem kan I løse lokalt, mens andre kræver rådgivning fra sekretariatet eller ændringer i lovgivningen. I kan altid få sparring med en ansat på sekretariatet.

En afdeling

  • består af studiepolitisk engagerede og aktive studerende
  • laver aktiviteter af enten sociale, faglige og politiske karakter
  • har en plads i PLS’ HovedBestyrelse
  • bistår de studerende lokalt på studiet med løsninger vedrørende faglige, sociale og politiske problemstillinger.
  • får opkvalificering gennem blandt andet kurser, temadage og rådgivning.

Tillidsposter

De aktive i afdelingen har forskellige funktioner. Som et minimum skal der vælges til tre tillidsposter: Tovholder, Økonomiansvarlig og HB-repræsentant.

Tovholder
Hvis du er Tovholder for afdelingen, så er du den som samler trådene og holder overblik over afdelingen. Det er dit ansvar at indkalde til afdelingsmøder og sikre en aktivitetsplan for hvert semester.
Tovholderen sørger for, at der laves en dagsorden og tages referat til afdelingsmøderne.
Man skal som tovholder kunne uddelegere opgaver og fordele ansvar, samtidig med at man har det generelle overblik. Tovholderen refererer til organisationskonsulenten og vice versa.

Økonomiansvarlig
Som økonomiansvarlig er din fornemmeste opgave, at holde styr på kvitteringerne, overføre penge til de aktive og lave en regnskabsoversigt til den årlige generalforsamling i afdelingen. Ligeledes skal du i januar måned gøre regnskabet op, for det forgangne år. Her vil du blive introduceret for en "kassekladde", som skal udfyldes med alle udgifter og indtægter. Alle kvitteringerne skal vedlægges kassekladden. I afdelingen får i ved hver semesterstart et beløb til rådighed, der bestemmes efter størrelsen på uddannelsesstedet, og antallet af PLS medlemmer.

HB-repræsentant
Som repræsentant for din afdeling i PLS’ HovedBestyrelse er du afdelingens talerør til hovedbestyrelsesmøder. Det betyder, at du skal deltage på alle HB møderne eller sende en suppleant, hvis du ikke selv kan komme.

Som HB-repræsentant skal man være bevidst om, at man ikke kun repræsenterer sig selv, men har ansvar for at videregive de holdninger og standpunkter, som de aktive i afdelingen er blevet enige om. Ligeledes har man ansvar for at kommunikere beslutninger fra PLS´ HB-møder videre til afdelingens medlemmer.

Generalforsamling

Der skal i hver afdeling afholdes generalforsamlingen mindst én gang om året. Her er der er valg til tillidsposterne og afdelingen beretter, hvad de har lavet i årets løb. Ligeledes skal afdelingen fremlægge regnskab, som skal godkendelse af de tilstedeværende. Det er også på generalforsamlingen, at det er muligt at rette i vedtægterne, hvis der er behov for det. Dagsordenen for generalforsamlingen skal fremgå af jeres vedtægter.

Er det jeres første generelforsamling? Her er et forslag til dagsorden:

 

 • Navnerunde
 • Valg af ordstyrer og referent
 • Tema: debat, workshop, oplæg eller lignende
 • Vedtægter (Se afsnit om ”Vedtægter”)
 • Valg til tillidsposter
 • Tovholder
 • Repræsentant i HovedBestyrelsen, samt evt. suppleant
 • Økonomiansvarlig
 • Evt. andre poster
 • Arbejdsplan – åben diskussion/brainstorm. Hvilke aktiviteter skal foregå det kommende semester? Hvornår og hvordan?
 • Næste møde (Dato og punkter)
 • Evt.
 • Det er vigtigt, at der bliver taget referat af møde, og at referatet og vedtægterne sendes til PLS, gerne på mail

Afdelingens vedtægter

Når I afholder jeres første/den stiftende generalforsamling, så er der et punkt, som er særlig vigtigt for at I kan stifte en afdeling - 'Afdelingens vedtægter.' 
Vedtægterne er afdelingens "love" og dermed faste regler - både internt i afdelingen og til det nationale organ. Hovedreglen for vedtægterne er, at dokumentet skal stemme overens med PLS' nationale principper, vedtægter og politikker. 

Vi opfordrer til, at I udformer jeres vedtægter så simpelt og enkelt som muligt, så I ikke spænder ben for jer selv. Vi har lavet en standard udgave, som I kan bruge til inspiration til at udforme vedtægterne. De punkter som står skrevet i standardvedtægter er et minimum. 

 

Mere information

Hvis du er nysgerrig på at vide mere om at være aktiv i PLS, så grib telefonen og ring til os på 35 46 58 80 eller send en mail til pls@pls.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.