Syg på sofaen

Sygdom

Hvis du bliver syg under din uddannelse er der flere ting at være opmærksom på.

Der er som nævnt både deltagelses- og (i nogle tilfælde) mødepligt, at tage hensyn til.

Ved længere tids sygemelding både fra studie og eller praktik, kan en lægeerklæring være nødvendig. Hvis et praktiksted kræver lægeerklæring, er de som arbejdsgiver forpligtet til at afholde udgiften til lægen. Men er det i stedet studiet, som beder om lægeerklæringen - er det den studerende selv, som afholder udgiften.

Står du som studerende over for en længere sygemelding, kan det være en god idé at tage en snak med den lokale studievejleder, for at få støtte til at planlægge en tilbagevenden eller lignende.

Depression, angst og stress

At tage en videregående uddannelse kan være udfordrende og nogle studerende har yderligere udfordringer. Hvis du oplever at blive ramt af fx angst eller stress, er det selvfølgelig vigtigt at du kontakter din læge. Men også den lokale studievejleder kan hjælpe dig. Derudover ligger der tilbud fra StudenterRådgivningen (SRG.dk)

Hvis du bliver sygemeldt fra studiet for en længere periode, kan du søge om ekstra SU-klip. Din uddannelse vil kunne kræve dokumentation i form af lægeerklæring. Udgiften til denne afholdes af den studerende.

Langtidssyg i praktikken

Hvis du bliver langtidssyg i en lønnet praktikperiode forholder det sig lidt anderledes.

Fordi du som lønnet praktikant er ansat, er det fx arbejdsgiveren, som skal afholde udgiften til en eventuel lægeerklæring.

Derudover er der fra arbejdsgiveren fx en kommune, en sygdomspolitik som træder i kraft. Det indebærer blandt andet, at der afholdes omsorgs/sygefraværssamtaler. Der kan også være behov for mulighedserklæringer, alt sammen en del af formalia for langtidssyge ansatte, herunder pædagogstuderende. Har dit fravær og sygdomsforløb strukket sig over en længere periode, eller er der ingen udsigt til bedring, kan du risikere at blive opsagt. Hvis det sker er det vigtigt at du tager fat i PLS samt din praktikkoordinator på uddannelsen. Hos PLS kan du få hjælp og vejledning om dine ansættelsesmæssige rettigheder. Hvis du indkaldes til tjenstlig samtale eller ønsker partshøring kan vi også hjælpe med det, fx i form af en bisidder.

Ved at kontakte praktikkoordinatoren, kan du få afklaret om, du kan få et andet praktiksted. Du kan også sammen med din studievejleder, planlægge det videre forløb, såfremt du ikke kan fuldføre praktikken i første omgang.

Barn syg

Hvis dit barn bliver syg, har du mulighed for at få hel eller delvis fri med løn på barnets første og anden sygedag.

Betingelserne er:

  • at dit barn er under 18 år
  • at barnet opholder sig hos dig
  • at fraværet er nødvendigt af hensyn til dit barn
  • at det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet