Sparegris

Økonomiske principper

Vedtaget på PLS' Årsmøde 2019

Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for PLS’ økonomi. Det er Hovedbestyrelsen, der vedtager organisationens samlede budget for løn og drift samt indstiller årsregnskabet til godkendelse på Årsmødet. Daglig Ledelse har sammen med Sekretariatslederen i PLS det daglige ansvar for økonomien og for løbende at give Hovedbestyrelsen overblik over den økonomiske udvikling. 

Demokrati 
Pædagogstuderendes Landssammenslutning er en organisation for og af pædagogstuderende. Organisationen er demokratisk og dette skal afspejles i den måde, organisationens økonomiske midler forvaltes på. Det betyder, at budgetlægningen skal muliggøre, at de aktiviteter, Årsmødets arbejdsplan udstikker, kan realiseres. Det gælder både i forhold til nye og i forhold til ændrede beslutninger i løbet af året. 

Åbenhed 
For at Hovedbestyrelsen kan varetage sit ansvar for PLS’ økonomi, er det afgørende, at Daglige Ledelse og Sekretariatslederen løbende orienterer om udviklingen samt om nye eller ændrede aktiviteter og anskaffelser. Både inden og under budgetlægningen og i form af budgetopfølgninger gennem året. Er der store ændringer i PLS’ økonomi i løbet af året, skal Daglig Ledelse indstille et revideret budget til Hovedbestyrelsen. Ligeledes er Daglige Ledelse og Sekretariatslederen forpligtet til i løbet af året at spare og indhente kommentarer til PLS’ økonomi fra de af Årsmødet valgte Kritiske Revisorer. Hovedbestyrelsen indstiller budgettet til årsmødet og har som minimum budgetopfølgning én gang i løbet af regnskabsåret. Derudover kan ethvert HB-medlem til enhver tid bede om at få økonomien på dagsordenen. 

Etik 
PLS’ økonomi skal afspejle PLS’ værdier. Det betyder, at PLS hele tiden er opmærksom på, hvordan organisationens økonomi forvaltes og i videst muligt omfang indkøber etisk, miljømæssigt og socialt bæredygtigt.