Feedback

Feedback og vejledning

I PLS mener vi, at konfrontationsundervisning og feedback er med til at skabe dygtigere fremtidige pædagoger. Derfor mener vi, at timetallet til undervisning, feedback og vejledning skal være en højt prioriteret del af pædagoguddannelsen.

 

  • Timetallet er for lavt på pædagoguddannelsen. Vi ønsker i PLS, at det hæves til minimum 25 timers konfrontationsundervisning om ugen.
     
  • Det skal være en ret for pædagogstuderende at modtage feedback fra en underviser, når de løser obligatoriske opgaver på uddannelsen.
     
  • Underviserne skal have mere tid afsat til at give vejledning undervejs, samt feedback på opgaver