Styrk studiedagene i praktikken

Vedtaget på PLS' Årsmøde 2019

En væsentlig del af pædagoguddannelsen er det års praktik, hvor studerende er en del af normeringen og derfor en del af arbejdsmarkedet, imens vi er studerende. 

Den lønnede praktikperiode er fordelt på to gange et halvt år, inklusiv i alt tyve studiedage, fordelt med ti i hver praktik. 

Vi mener i PLS, at etikken skal være et gennemgående tema på studiedagene, fordi dét at være pædagog er at være udøvende etiker. Den pædagogiske dømmekraft er bygget omkring evnen til at foretage etiske valg og have en handlekompetence i en pædagogisk og etisk kompleks kontekst. Derfor bør de etiske dilemmaer i praksis og den oplevede hverdag i praktikken fylde i højere grad, end statisk formulerede læringsmål på studiedagene.

For at det kan lade sig gøre, må den, der underviser på studiedagene, have kendskab til pædagogisk praksis. 

Det er vigtigt, at praktikpladsinstitutioner ikke blot ser sig selv som arbejdsplads for os pædagogstuderende, men ligeledes har en identitet som uddannelsesinstitution. Derfor mener vi også, at praktikvejledere og praktiserende pædagoger med fordel kan involveres i studiedagene. Enten som led i et refleksionsforløb, som eksperter fra praksis eller som introducerende til anvendte metoder i praksis som supervision, observationsmetoder eller specifikke pædagogiske metoder. Derudover ser vi det som en fordel, at praktikvejlederne indtænkes i studiedagene for at give inspiration til projekter i egne institutioner eller generelt, herunder hvordan man som pædagogstuderende på bedst mulig vis kan inddrage sine kollegaer på arbejdspladsen. Et fælles vidensgrundlag med vejlederen bør ligeledes sikres, ved at vejleder og den studerende begge er investeret i studiedagene. 

Vi mener i PLS, at autonomien til at definere pædagogisk praksis bør ligge hos pædagogerne, og at det derfor også er pædagogerne, der bedst kan diskutere og vurdere pædagogisk praksis sammen med den pædagogstuderende. Vi mener i PLS, at der bør diskuteres Best Practice på studiedagene. Det kunne eksempelvis være ved at gøre det muligt for os at se andre pædagogstuderende og praktikinstitutioner, end vores eget arbejde med samme læringsmål. Konkret mener vi, at det kan bidrage til den enkeltes refleksioner og praksiskompetence at besøge hinandens praktiksteder. 

I PLS mener vi ikke, at det bør være eksamen i slutningen af praktikken eller løsningen af selve praktikopgaven, der skal have fokus på studiedagene. Derfor er det uddannelsesinstitutionernes ansvar at give undervisere og praktikere gode forudsætninger for at skabe et sikkert og udviklende rum for os pædagogstuderende, hvor der tages udgangspunkt i vores hverdag. Dette kunne eksempelvis være ved, at vi forberedte praksisfortællinger - som blev udgangspunktet for teoretisk og metodisk arbejde. Derudover kræver en god studiedag, at undervisere har forberedelsestid, kendskab til holdet, samt tid til hver enkelt studerende. 

Vi mener i PLS, at det er noget svineri, at vi pædagogstuderende selv skal betale for vores studiedage. Vi mener, at det bryder med princippet om gratis uddannelse i Danmark, når vi må arbejde flere timer i vores praktikker for at spare afspadseringstimer op til at deltage på vores uddannelse, til de i alt 20 studiedage. Vi mener, at det er mere end retfærdigt, at studiedagene bliver betalte fridage sikret i overenskomsten for pædagogstuderende. 

Det er under al kritik, at vi selv skal betale for at kunne deltage på studiedage, når vi samtidig ofte bliver mødt med, at der kun er planlagt undervisning i ganske få timer. Derfor mener vi, at vi som studerende som et absolut minimum skal have undervisning i det antal timer, vi har sparet op til.