Daginstitution aflevering af barn

Første praktik

På den første praktik snuser du til professionen og opbygger pædagogisk grundfaglighed. Du kan komme i praktik overalt – lige fra et dagtilbud eller en klub til et psykiatrisk værested.

Rammerne

Hvornår er første praktik?
Professionshøjskolen fastlægger i studieordningen praktikkens nøjagtige placering.

Ingen løn?
Det er vigtigt at være opmærksom på, at du i din første praktik modtager SU, og derfor ikke er i et ansættelsesforhold på praktikinstitutionen. Du er ligeledes heller ikke omfattet af overenskomsten; dvs. du ikke er omfattet af de samme arbejdstidsregler og feriebestemmelser, som det faste personale på dit praktiksted.

I første praktik kan den studerende modtage SU og dermed opnå alle rettigheder vedrørende tilskud, der relaterer sig til SU.

Ikke arbejdskraft - men alligevel en del af hverdagen
Den studerende i første praktikperiode indgår ikke i institutionens normering, og skal således ikke opfattes som en arbejdskraft, der indgår i vagtplanerne. Du må derfor heller ikke have alene-vagter i din første praktik.

Den studerende har pligt til at deltage og indgå i den institutionelle kontekst, og er en ekstra hånd i dagligdagen. Den studerende deltager derfor i personalemøder og andre fælles møder, som en del af praktikken.
 

Arbejdstid

Studietid og mødetidspunkter
Studietiden for studerende i første praktik er 32 arbejdsdage med en gennemsnitlig arbejdstid på 6 timer pr. dag. Længden af dine arbejdsdage kan derfor varierer.

Mødetiden bestemmes af praktikpladsen under hensyn til den studerendes mulighed for at være studerende og muligheden for at gennemføre de fastlagte mål for praktikken.

Time for time
Arbejdstiden for studerende i første praktik, er 30 timer pr. uge. Din arbejdstid udregnes time for time, og der tages derfor ikke højde for, at aften- eller weekendvagter normalt udløser afspadseringstimer og arbejdstidsbestemte tillæg, da man som studerende ikke er ansat. Det betyder også, at hvis institutionen har lukkedage, så skal de timer ikke arbejdes ind. 

Studiedage
I løbet af praktikperioden skal den studerende på 3 studiedage, som arrangeres af Professionshøjskolen. De studerende skal ikke indtjene timer til studiedagene, og skal ikke møde på praktikstedet på en studiedag.

Fravær

Fremmøde og fravær
Under praktikken skal den studerende leve op til de krav til fremmøde, som Professionshøjskolen har præciseret i studieordningen. For meget fravær kan betyde, at man ikke kan gå til praktikprøven. De nærmere krav til indstilling til praktikprøven fremgår af Professionshøjskolens studieordning.

Sygdom og barns sygdom
Da praktikken ikke er lønnet, er der ikke mulighed for at holde de overenskomstbestemte omsorgsdage og barns sygedag. Det kan selvfølgelig ske, at den studerende selv bliver syg, og den studerende skal syge- og raskmelde sig til praktikstedet, efter de gældende regler for sygemelding på det enkelte praktiksted. Sygdom tæller som fravær.

Ferie
Ferie er som udgangspunkt ikke muligt i løbet af første praktik. Ferie skal lægges i de perioder hvor studieplanen tillader det.

Mål og prøver

Kompetencemål
Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet, skal praktikstedet efter møde med professionshøjskolen og den studerende udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for den pågældende periode.

Praktikprøve - bestået eller ikke bestået
Praktikprøven finder sted i afslutningen af praktikken, og vejlederne fra praktikken og professionshøjskolen står for bedømmelsen. Ved bestået prøve kan den studerende fortsætte på uddannelsen.

Hvis praktikprøven ikke bestås, vil professionshøjskolen indkalde til en samtale om det videre forløb. Her kan der være mulighed for at tage praktikken om, eller gå til praktikprøven igen. Professionshøjskolen kan også vejlede til at stoppe på uddannelsen.