Hilser på hinanden

Forbesøg

Inden din praktikperiode starter, skal du have besøgt institutionen. Her kan du møde dine kommende kollegaer, og få sat ansigt på din praktikvejleder.

Det er en god idé allerede ved forbesøget, at få forventningsafstemt i forhold til eventuelle præferencer for vagtplan eller ønsker for ferie. 
Derudover er det en fordel, at få lagt en plan for, hvor ofte og hvor meget vejledning, du kan forvente at modtage i løbet af praktikperioden.

Hvis du har andre særlige forhold eller hensyn praktikstedet skal have kendskab til, er det også en god idé at nævne dem allerede ved forbesøget. Det kan eksempelvis være en sygdom eller lidelse, der kan påvirke dit praktikforløb, graviditet eller andet.

Du kan også overveje om du har nogle spørgsmål til dit praktiksted. 
Evt. ang. dit ansættelsesbrev, regler for sygemelding, lokale aftaler, afvikling af afspadsering o.s.v.