liggestol og palme

Ferie

I PLS oplever vi mange misforståelser omkring, hvor meget ferie pædagogstuderende har ret til i deres lønnede praktikker. For at undgå misforståelser får du her reglerne.

Hvad siger loven?

Når du er pædagogstuderende i lønnet praktik, er du ansat på institutionen og er derfor som lønmodtager underlagt ferieloven.

Ifølge Ferieloven har man som lønmodtager ret til at afholde 5 ugers ferie om året fordelt med mindst tre uger i hovedferien (1. maj til 30. september) og de øvrige 2 uger i den resterende del af ferieåret (1. oktober til 30. april). Dette gælder altså også for dig, der skal i praktik. Private institutioner kan dog have andre regler!

Institutioner med overenskomst har som regel 6. ferieuge, hvilket berettiger lønmodtageren i disse institutioner til 6 ugers ferie. De fleste pædagogstuderende vælger dog, at få deres 6. ferieuge udbetalt med deres sidste lønudbetaling, svarende til 15 timers løn. Dette skyldes blandt andet, at ferieloven er tilrettelagt ud fra et helt år, og en praktik kun består af 6 måneder. At afholde 5 eller 6 ugers ferie i praktikken, er derfor rigtig meget på så kort en periode, og kan få studiemæssigekonsekvenser og afføde for høj en fraværsprocent. Det anbefaler vi i PLS derfor ikke.

Ledelsen på praktikinstitutionen skal så vidt muligt sørge for, at alle får opfyldt deres ferieønsker – men da ledelsen også skal sørge for, at der er personale til at dække institutionens åbningstid, kan man ikke altid forvente at få præcis den ferieperiode, man ønsker sig.

Ledelsen skal tage hensyn til, at medarbejdere med børn skal have mulighed for at afholde ferie i børnenes skoleferie. Pædagogstuderendes ferie skal planlægges på lige vilkår med de øvrige ansatte.

Ferie i hovedferieperioden skal varsles med tre måneder og ferie uden for hovedferien skal varsles med en måneds varsel. Ledelsen kan ikke pålægge medarbejdere at afholde ferie medmindre institutionen holder lukket fx i juleferien, optil påske eller tvungen lukket i sommerferien.

5 ugers ferie!

Selvom du kun er i praktik i 6 måneder, har du som pædagogstuderende altså ret til at afholde 5 ugers ferie i din praktik. Pædagogstuderende på overenskomst har ret til 6 ugers ferie. 

Der er dog ikke et krav om, at du skal afholde alle ugerne og du bør overveje, om det er hensigtsmæssigt at afholde al din ferie. Vælger du at afholde 5/6 ugers ferie, er der nemlig 5/6 uger, hvor du ikke har mulighed for at arbejde med dine lærings- og kompetencemål. Derudover risikerer du at få for meget fravær, hvilket kan få betydning for din mulighed for at gå til prøve.

Får jeg løn i min ferie?

Ifølge den nye ferieordning optjener alle lønmodtager 2,08 feriedage pr. måned. Pædagogsstuderende i praktik optjener altså 2,08 dages feriegodtgørelse - svarende til 2,08 dages løn-  som ansøges på www.https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/faa-feriepenge-udbetalt Arbejdsgiver skal anvise feriegodtgørelsen til feriefonden senest d. 15. måneden efter du har opsparet dem, hvorefter du kan ansøge om at få dem udbetalt. Du vil derfor opleve at blive trukket i løn, for den periode du afholder ferie, men kan så ansøge om din feriegodtgørelse.

I din praktik på 6 måneder vil du i alt tjene 12,48 feriedage. Det svarer til ca. 2,5 uges ferie. Det er ikke et krav at feriedagene bruges måned for måned! Feriedagene kan samles sammen og bruges til fx at afholde efterårsferie, påskeferie eller andet ferie. Du kan også gemme dem til efter praktikken og ansøge om dem når du er på SU.

Lukket i sommerferien

I PLS bliver vi ofte kontaktet af studerende, der er frustrerede over, at deres praktikinstitution har lukket op til 3 uger i sommerferien – og at de derfor kan se frem til at blive trukket i løn.

For at undgå at blive trukket i løn er der følgende muligheder, du kan drøfte med din leder:

Forhøre dig om der i kommunen evt. er en nødinstitution, hvor de børn eller brugere, der ikke holder ferie, bliver passet. Er der det, er det muligt, at du kan arbejde der i den periode, hvor din praktikinstitution har lukket. Det er i PLS ikke noget vi anbefaler, da der ikke er nogle uddannelsesperspektiver ved at flytte praktikplads til en nødinstitution i en kortere periode. Men vi har stor forståelse for, at det kan være en mulighed for at undgå at blive trukket i løn. Du har ikke krav på at komme til at arbejde i en nødinstitution, hvis dine egen institution holder ferielukket.

Du kan lave en aftale med ledelsen på praktikinstitutionen om, at du optjener ekstra timer i løbet af hele eller en periode af praktikken for at tjene ind til ferien – når ferien kommer, bruger du de optjente timer som afspadsering. Indgår du en sådan aftale, anbefaler vi, at du får den på skrift. Denne aftale er frivillig for begge parter; hvis du ikke er interesseret i at tjene timer op til ferie, er du altså ikke forpligtet til det. Din arbejdsgiver/ledelse er heller ikke forpligtet til at give dig ekstra timer. Det er som udgangspunkt ikke en metode, vi bifalder i PLS, da det i overenskomsten ikke er tilladt at planlægge overarbejde.

Hvis du i din ansættelse har ret til omsorgsdage, og du har børn, kan du ligeledes bruge omsorgsdage i forbindelse med ferie. Hvis du er ansat i en institution der har indgået overnskomstaftale, har du 2 omsogrsdage pr barn pr. kalenderår til og med barnet fylder 7 år. Det er derfor altid en god idé at tjekke med sin leder, om ansatte har ret til omsorgsdage på dit praktiksted.

Ferieloven åbner også op for muligheden for, efter aftale med leder, at afholde forskudsferie. Altså at få udbetalt feriegodtgørelse på forhånd. Hvis du fx starter praktik i juni måned og bliver sendt på tvunget sommerferie i juli, har du ikke optjent meget feriegodtgørelse. Her er det altså muligt at tale med sin leder om feriegodtgørelse på forskud. Lederen har ret til at sige nej, men det kan være værd at tage snakken.

Tvungen ferie

Du kan komme ud for, at der er tvungen ferie i den institution, du er i praktik. Det er især aktuelt for dig, hvis du er i praktik i sommerhalvåret, hvor der er en del helligdage og i den forbindelse lukkedage i institutionerne.

Eksempelvis er fredagen efter Kristi Himmelfartsdag en lukkedag (tvungen feriedag) i mange daginstitutioner.

Man kan også risikere, at institutionen har lukket i hverdagene op til påske og de seneste par år er der flere institutioner, der holder lukket op til tre uger i sommerferien.

Desværre er det sådan, at praktikinstitutionerne gerne må pålægge ansatte at skulle afholde ferie på bestemte tidspunkter. Har din institution ferielukket i tre uger i sommerferien, og er du blevet pålagt at skulle afholde din ferie i de tre uger, har du ikke ret til at afholde yderligere ferie i hovedferieperioden.

Har en afdeling i din praktikinstitution åbent fx i forbindelse med feriesampasning, skal du har mulighed for at arbejde der, på lige vilkår som de andre ansatte.

Ferie tæller som fravær fra skolens perspektiv - men tvungen ferie og tvunne lukkedage tæller ikke som fravær.

Ferie og sygdom

Din ferie starter om morgenen på din 1. feriedag. Det betyder, at hvis du bliver syg samme morgen som din ferie starter, så kan du ringe og melde dig syg, og herved få suspenderet din ferie. Når du bliver rask, skal du starte på arbejde igen, og der skal planlægges en ny ferieperiode.

Bliver du syg under ferien, har du mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter i alt 5 sygedage under ferie i samme ferieår. 

Gode råd

    • Afgør med dig selv inden du starter i praktikken, om du skal have ferie og hvornår du ønsker det skal være.
    • Gør lederen opmærksom på at du skal være en del af ferieplanlægningen. Skal du f.eks. til Roskilde Festival, er det en god idé, at gøre din leder opmærksom på, at du ønsker ferie i de dage – allerede ved praktikkens start.
    • Undersøg om der er ferielukket i løbet af din praktikperiode.
    • Indgår du aftaler, så sørg for at få dem på skrift.