Børnehaveklasse

Merit

Merit betyder at man kan få overført og godkendt tidligere erfaring eller uddannelse, som en del af pædagoguddannelsen.

Den enkelte uddannelsesinstitution har i deres studieordning klarlagt hvilke kvalifikationer, der kan overføres til hvilke dele på pædagoguddannelsen. Det vil sige, at der kan være forskel mellem de enkelte uddannelsesinstitutioner i forhold til, hvad du kan få merit for. Mener du til gengæld at du har kvalifikationer fra tidligere uddannelser eller arbejde, der kan give dig merit, fra fag eller dele af pædagoguddannelsen, så kontakt din studievejleder på uddannelsesstedet.

Merituddannelsen (Den særlig tilrettelagte uddannelse) udbydes under Åben Uddannelse og tager 3 år fordelt som 1 år på fuldtid og 2 år som deltidsstuderende. 
Forudsætningen for at du kan gennemføre uddannelsen som meritstuderende er, at du opfylder de almindelige adgangsbetingelser samt har haft ca. 5 års praktisk pædagogisk arbejde.

Selvom du møder op på uddannelsesinstitutionen med praktisk erfaring fra den pædagogiske verden, skal du alligevel ud i praktik. Denne praktik svarer til 1. praktikperiode på den ordinære uddannelse. Praktikken bliver tilrettelagt således, at du kommer ud i et andet pædagogisk område end det du har erfaring med. Praktikperioden er placeret i det 1. år af uddannelsen og den skal være godkendt, før du kan fortsætte på uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen sørger for praktikpladser til alle studerende.

De meritstuderende skal også leve op til kravene om ECTS-point gennem hele uddannelsen, det vil sige at de også skal igennem specialiseringen både teoretisk og praktisk.

Merit uddannelsen er tilrettelagt efter reglerne i lov om Åben Uddannelse. Det betyder bl.a., at uddannelsen ikke er SU-berettiget, og at den studerende selv skal betale en del af undervisningen. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på, at du kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet under uddannelsen og sådan, at du har mulighed for at finansiere studiet ved hjælp af reglerne for Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU). Du kan høre mere om dine økonomiske muligheder ved at kontakte din A-kasse.