En ny pædagoguddannelse med mere undervisning og pædagogik samt en styrket praktik

PLS' Arsmøde forsamlet den 27.-29. oktober 2023 beslutter, at PLS med udgangspunkt i de vedtagne dokumenter om uddannelsen, som er tilgængelige på PLS's hjemmeside vil prioritere følgende elementer i forhandlingerne om en ny pædagoguddannelse:

  • Flere konfrontationstimer
  • Mere feedback og vejledning af de studerende
  • Semesterstruktur med mulighed for fordybelse
  • Pædagogik og æstetik skal tilbage som fag i uddannelsen
  • En væsentlig konkretisering og reduktion i antallet af videns- og færdighedsmål
  • Placeringen af den 2. og 3. praktikperiode ændres, så opstarten af de lange praktikker ikke falder sammen med sommerferien
  • Krav om uddannede praktikvejledere
  • Studerende skal ikke indgå i normeringen i praktikken
  • Øget fokus på social-/special-området i grundfagligheden