Bedre placering af praktikken

Pædagoguddannelsen har to årlige optag, der fordeler sig på et sommer- og vinteroptag. De studerende der starter på vinteroptaget skal i deres lønnede praktikker i perioden 1. juni til 30. november. Det betyder at de studerende fra vinteroptaget, har deres praktikstart i sommerferieperioden. Det mener vi har store konsekvenser for kvaliteten og læringsudbyttet i praktikken, og vi mener, at praktikkerne kan placeres mere fordelagtigt for de studerende. 
Eksempelvis ved at gå tilbage til den model, der blev benyttet i 2007. Her var alle studerende i praktik med henholdsvis opstart og afslutning d. 1. august til d. 31. januar og d. 1 februar til d. 31. juli. 

Som det ser ud nu, bliver mange studerende tvunget på ferie, når vi rammer sommerferieperioden for praktikinstitutionerne. Ikke nok med, at de studerende derved mister muligheden for at fordybe sig i pædagogfaget i de pågældende lukkedage, men de bliver også trukket i løn (som i forvejen ikke er særligt høj). 
Praktiklønnen har en stor betydning for de studerende, da de ikke modtager SU når de er i den lønnede praktik. Og derfor kan et par uger med tvunget ferie have en stor indflydelse på den studerendes økonomi.