Årsmødeudtalelse om løn og OK24

Udtalelse vedtaget på PLS årsmøde 27. til 29. oktober 2023

I 2024 skal der forhandles overenskomst inden for det offentlige område. PLS ønsker en reallønsstigning for både pædagoger og pædagogstuderende.

PLS ønsker, at pædagogstuderende får den samme løn under praktikken uanset specialisering og har derfor et stort ønske om, at lønnen for pædagogstuderende på Social/Special-specialiseringen hæves til samme niveau som lønnen for de øvrige specialiseringer, da denne er markant lavere i dag. Derudover ønsker PLS generelt et markant lønløft til pædagogstuderende i lønnet praktik.

PLS ønsker at pædagogstuderende får de samme tillæg som det øvrige personale, fx ulempetillæg for aften- og weekendarbejde.

Med praktikstart 1. december og 1. juni tvinges pædagogstuderende ofte på ferie på grund af ferielukning - dette enten i juleferien eller i sommerferien, hvilket medfører, at detrækkes i løn for de uger, der afholdes (”tvungen") ferie. PLS ønsker derfor, at forskudsferie bliver en ret og ikke kun en mulighed.

PLS ønsker, at pædagogstuderende får ret til at gå fra på barsel 8 uger før termin ligesom pædagogerne, da pædagogprofessionen er fysisk krævende for studerende i praktik såvel som for pædagoger.