SPS - Specialpædagogisk studiestøtte

Du kan søge SPS (specialpædagogisk studiestøtte) hvis du har en funktionsnedsættelse eller psykiske vanskeligheder.

Hvad er SpecialPædagogisk Støtte (SPS)

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre. 

Hvem kan søge SPS

Har du en funktionsnedsættelse som fx et fysisk handicap, ordblindhed eller psykiske vanskeligheder som fx angst eller ADHD - kan du søge SPS. For at søge skal du kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted.

Læs mere om SPS hos Børne og Undervisningsministeriet

Hvilken støtte kan jeg få

Der er flere forskellige støttemuligheder. Støttemulighederne afhænger af hvad du har behov for. Det kan fx være:

  • En studiementor
  • En faglig støtteunderviser
  • Tekniske hjælpeværktøjer hvis du er ordblind
  • Ergonomiske hjælpemidler
  • Hjælp til afklaringsforløb
  • Sekretærthjælp
  • Hørertekniske hjælpemidler

Sådan søger du SPS

Du kan ansøge om SPS på dit uddannelsessted, når du er optaget på uddannelsen. Du skal søge via den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted. Kontakt din studievejleder hvis du er i tvivl om hvem der er SPS-ansvarlig på dit uddannelsessted.

Uddannelsesstedet sender ansøgningen til SU-styrelsen, som træffer afgørelse i sagen, og uddannelsesstedet sørger for at skaffe den tildelte støtte.

Læs mere om SPS og de forskellige støttemuligheder hos Børne og Undervisningsministeriet