Kalender

Arbejdsplan 2022-2023

Efter at vi på årsmødet 2022 har fejret 30 års jubilæum, kan hovedbestyrelsen konstatere, at vi i snart en tredjedel af et århundrede har kæmpet for pædagogstuderendes rettigheder, vilkår, studie- og arbejdsmiljø.

Men det betyder absolut ikke, at vi som organisation kan hvile på laurbærene. Der er fortsat mange kampe der skal tages og udfordringer der skal løses. Vi har de seneste år, som mennesker og som organisation levet og været til, i en usikker tid med en global pandemi der i lange perioder har nedlukket vores samfund. Netop som vi virkelig følte, at vi kunne ånde lettet op og at vi var på den anden side invaderede Rusland, Ukraine. Krigen i Ukraine har i den grad gjort vores tid usikker igen. 

En usikkerhed vi ikke ved hvor længe vi skal leve med. En usikkerhed ingen ønsker. 

Mange lever nu i skyggen og med konsekvenserne af store nationers handlinger og må dag efter dag få enderne til at hænge sammen, i en samfundsvirkelighed der er dikteret af ufred og høj inflation. Det kan som PLS være fristende også at leve fra dag til dag, men det må vi ikke. Vi skal som PLS fortsat og kontinuerligt være med til at præge samfundet i en mere solidarisk retning. Derfor findes en af de kampe, som vi skal kæmpe, også i de kommende overenskomstforhandlinger i 2023 og 2024. Lønmodtagerne skal ikke betale prisen for inflationen, i stedet må de bredeste skuldre til lommerne. Vi skal have en reallønsstigning tilbageført til 2021. 

Uddannelsen står over for en evaluering efter et folketingsvalg og uanset om regeringen bliver rød, blå eller noget derimellem. Så er det helt essentielt, at vi som PLS får sikret, at de studerende får maksimal indflydelse på deres uddannelse. 

PLS ser på fremtiden med åbne øjne, men også med et håbefuldt blik, fyldt med tro på, at fællesskabet er det der skal bære os ind i en bedre tid og skabe en stærkere organisation. En organisation der er i stand til at organisere, aktiverer og politiserer flere pædagogstuderende end PLS gør i dag. Derfor skal vi i år arbejde ud fra en arbejdsplan der har et massivt fokus på to emner: politik og organisering. De pædagogstuderendes stemme skal styrkes gennem synlighed. Synlighed på professionshøjskolerne og synlighed i medierne. Det vil vi gøre ved at øge indsatsen i den politiske interessevaretagelse, men samtidige ved at styrke organisationens rygrad - PLS’ lokalafdelinger. 

Organisatorisk spor

Hvad kom først hønen eller ægget? Det vil ikke blive besvaret i denne arbejdsplan. Til gengæld mener vi at organisering er fundamentet, som vi politisk skal stå på. Uden medlemmer og aktive er PLS’ stemme irrelevant. Vi tror på, at vi skal organiserer ved, i højere grad at gøre os synlige på professionshøjskolerne. Vi skal skabe værdifulde arrangementer og tilbud til de pædagogstuderende og ikke mindst få tydeliggjort hvor meget PLS allerede har at tilbyde de pædagogstuderende.. Både i forhold til medlemsarrangementer, sikkerhed under studiet, nogle til at kæmpe de studerendes kampe på daglig basis. 

PLS afdelingerne skal styrkes så de i højere grad kan varetage en organiserende funktion i PLS. Det vil vi gøre gennem en afdelingsguide, som hovedbestyrelsen allerede har igangsat arbejdet på. Forretningsudvalget skal i højere grad understøtte afdelingerne, tilbyde dem opkvalificering samt inspirationsoplæg. Udbredelse af viden og kompetencer skal fylde mere i organisationens fremadrettede virke. Sidst men ikke mindst, så skal de sociale

Udbredelse af viden og kompetencer skal fylde mere i organisationens fremadrettede virke. Sidst men ikke mindst, så skal de sociale medier og de platforme vi allerede har såsom: PLS afdelinger facebook gruppen, i højere grad benyttes og være med til at skabe sammenhæng på tværs af organisationen og landet.

Politisk spor

PLS’ tillidsvalgte skal i højere grad være synlige og deltagende i det politiske landskab. Årets vigtigste og mest bundne opgave er, at sikre en pædagoguddannelse der har markante forbedringer bl.a. flere konfrontationstimer, mere feedback, færre videns/ færdigheds/kompetencemål, fag (f.eks pædagogik) tilbage på skemaet, være opbygget efter semesterstruktur, indeholde flere æstetiske fag og meget mere. Målene og de politiske sejre skal komme gennem et øget samarbejde med vores samarbejdspartnere i særlig grad BUPL og Socialpædagogerne, men også Elev- og studenterbevægelsen samt Fagbevægelsens hovedorganisations ungdom. Politiske kampe skal startes i afdelingerne og kæmpes både lokalt og nationalt. Det sætter krav til, at PLS’ afdelinger skal have mulighed for og støtte i, at drive politik lokalt - flere pædagogstuderende skal deltage i samfundsdebatten

Året skal måles på følgende:

 • - Er der flere lokal afdelinger? 

  - Føler afdelingerne sig i højere grad klædt på til at indgå som organiserende og politisk organ? 

  - Hvor mange er aktive i PLS? 

  - Hvor mange medlemmer har PLS? 

  - Er PLS er mere synlige i samfundsdebatten? 

  - Hvordan gik evalueringen? 

  - Aktivt og engageret samarbejde med nye og gamle afdelinger, som skaber grundlag for opkvalificering af afdelingernes kompetencer for at viderebringe PLS’ budskab. Med henblik på evaluering over samarbejdet med de individuelle afdelinger.