OK24

OK24: Din stemme er vigtig

Som medlem af PLS har du mulighed for at stemme ved overenskomstforhandlingerne. Du kan enten stemme JA eller NEJ til overenskomstresultatet. PLS' hovedbestyrelse anbefaler, at PLS-medlemmer stemmer JA! Selvfølgelig er det dit eget valg, hvad du stemmer – det vigtigste er, at du stemmer. Når du har stemt, så husk dine medstuderende på også at stemme.

Derfor skal du stemme JA!

PLS' Hovedbestyrelse anbefaler et JA til OK24. Det er historisk, at PLS har fået så mange krav igennem, og vi er glade for, at vores krav er blevet hørt. PLS' hovedbestyrelse anbefaler derfor, at PLS-medlemmer stemmer JA til OK24.

PLS havde 5 krav til OK24:

 • Ligeløn mellem specialiseringerne
 • Samme tillæg som vores uddannede kolleger
 • Et generelt markant lønløft
 • Krav om ret til forskudsferie
 • Ret til at gå på barsel 8 uger før termin

 

Næsten 4 ud af de 5 krav, som PLS havde til OK24, bliver en realitet med den nye overenskomst:

 • Vi får et markant lønløft både inden for Socialpædagogernes og BUPL's område.
 • Der er (næsten) sket en udligning mellem specialiseringerne, hvilket betyder, at den store lønforskel, der var mellem specialiseringerne, er blevet minimeret til 93 kr.
 • Pædagogstuderende har fra den 1. april 2025 mulighed for at gå på barsel 8 uger før termin.
 • Der er i overenskomsten blevet skabt opmærksomhed omkring problematikken vedrørende forskudsferie.

I forhold til at opnå samme tillæg som vores uddannede kollegaer, kom vi ikke i mål. Vi havde håbet på, at vi også fik tillæg ved aften- og weekendarbejde på Socialpædagogernes område. Vi må kæmpe videre ved de næste overenskomstforhandlinger i 2026. 

Derfor anbefaler PLS' hovedbestyrelse, at du stemmer JA til OK24.

Det er historisk, at PLS har fået så mange krav igennem

Resultatet inden for Socialpædagogernes område:

På det kommunale område:

 • En lønstigning på 667 kr.
 • Barsel: Ret til at gå på barsel 8 uger før termin.
 • Ferie: Opmærksomhed på muligheden for forskudsferie med løn ved ferielukning.

 

På det regionale område:

 • En lønstigning på 1.006 kr.

Arbejdsgivere på det regionale område har lovet Socialpædagogerne, at der IKKE er ferielukket, så der har derfor ikke været behov for at forhandle forskudsferie.

Derudover er der generelle lønstigninger både på det generelle og kommunale område, hvor lønnen allerede stiger med 4 % fra den 1. april 2024.

Læs mere om OK24-forhandlingerne på sl.dk.

Resultatet inden for BUPL's område:

 • En lønstigning på 400 kr. om måneden.
 • Barsel: Ret til at gå på barsel 8 uger før termin.
 • Ferie: Opmærksomhed på muligheden for forskudsferie med løn ved ferielukning.

Derudover er der generelle lønstigninger, hvor lønnen allerede stiger med 4 % fra den 1. april 2024.

Læs mere om OK24 og hvordan du stemmer på BUPL's hjemmeside.

Sådan stemmer du:

Du kan stemme enten på BUPL's eller Socialpædagogernes område – det afhænger af dit pædagogiske interesseområde. Både Socialpædagogerne og BUPL har sendt e-mails ud til de PLS-medlemmer, der er stemmeberettigede på deres områder. 

Læs mere ved at logge ind på mitBUPL eller mitSL.