Lille hus med nøglebundt

En bolig til alle studerende

Vedtaget på PLS Årsmøde 2018

Der er mange studerende, der i deres studietid oplever problematikker i forhold til bolig. Har man råd til den pågældende bolig uden at skulle arbejde meget ved siden af sit studie? Hvor længe kan man blive boende, og får man overhovedet en lejekontrakt? Rækken af faktorer der spiller ind i forbindelse med boligsituation, er lang, og den bliver kun længere. 

Vi har i dag et boligmarked, der bliver presset fra flere kanter og som er svært at navigere i. 

Alle studerende skal have tag over hovedet. Der må derfor både på lokalt og nationalt niveau arbejdes for, at boligvilkårene for studerende forbedres. I studiebyerne skal der garanteres en bolig til alle studerende allerede fra det tidspunkt, de begynder på studiet. Dette mener vi i PLS bør varetages gennem en kommunalt stillet boliggaranti i alle studiebyer. 

PLS er positive over for boliggarantien i de store studiebyer. Dog har boliggarantien nogle svagheder, som vi i PLS er kritiske overfor. Som boliggarantien ser ud lige nu, giver den ikke nye studerende mulighed for at sige nej til boliger, de ikke har råd til, samt boliger, der ligger langt væk fra deres studiesteder. Ligeledes indgår der nogle steder boliger i boliggarantien, som ikke er renoverede og tidssvarende. 

For at vi som mennesker og som studerende kan realisere os selv og have overskud til at reflektere, udvikle os og lære, så må vores basale behov være dækket. Det betyder, at vi ud over at have råd til at købe mad må have råd til at betale en bolig, når vi studerer. 

Det kan ikke forventes, at studerende opretholder et studiejob ved siden af deres studier, og vi mener af den grund også, at studieboliger skal kunne betales med SU eller praktikløn som eneste indtægt. 

Studerende i usikre boligsituationer dropper oftere ud af deres studier eller kommer håbløst bagud. At have et sted at bo giver ro og mulighed for at kunne koncentrere sig om at være studerende. 
Et samfund må tage ansvar for dets borgeres velbefindende og livskvalitet. Derfor må der arbejdes på at ændre boligmarkedet politisk - både lokalt og nationalt. Der skal først og fremmest bygges flere studieboliger, som er til at betale for studerende. Det kræver, at der bygges flere almene boliger, og at politikerne forpligtes på at ombygge de tomme kommunale bygninger til studieboliger. 

Der skal sættes flere penge af på de kommunale budgetter til nybyggeri af studieboliger og ombygning til studieboliger. I PLS mener vi også, at bopælspligten skal udvides, sådan at de boliger vi allerede har i byerne udnyttes, og ikke står uudnyttede hen til fordel for boligspekulanter. 

I PLS er vi imod lejelovens paragraf 5 stykke 2, der giver udlejere muligheden for at skrue udlejningspriserne urimeligt højt op ved genudlejning af deres ejendomme mod meget små forbedringer. 

I PLS kæmper vi for, at alle studerende har et sted at bo. Et sted at bo, der er til at betale og hvor det med offentlig transport også er til at komme frem og tilbage, både når man er på studie og i praktik. 

Der skyder flere og flere midlertidige boliger op, container byer og andre konstellationer, hvor mennesker presses ind, i halvfærdige projekt-løsninger. I PLS mener vi, at der skal tages hånd om problemet. Midlertidige løsninger er ikke de holdbare løsninger, derfor kæmper vi for flere permanente boliger til studerende.