Procentdelen af ikke uddannede pædagoger fylder for meget

Vedtaget på PLS Årsmøde 2022

I Danmark er der stor forskel på andelen af pædagoguddannede i den pædagogiske praksis. I de institutioner med bedst normering er det kun lidt over halvdelen af personalet der er uddannede pædagoger. Det kan vi som PLS ikke acceptere. Vi arbejder med mennesker, der befinder sig i udsatte positioner, og vi er omsorgspersoner for både børn, unge og voksne i situationer, hvor de er udsatte og sårbare. Vi arbejder målrettet med børn, unge og voksne, i de perioder i livet hvor de udvikler sig mest, og vi skaber mening og livsglæde for de mennesker der ikke udvikler sig uden pædagogisk støtte og hjælp. Pædagogers tilstedeværelse i et menneskes liv, sikrer udvikling, læring og trivsel.

Forældrebevægelsen ”Hvor er der en voksen” gik på barrikaderne i 2019, for at sikre at der var nok hænder i deres børns institutioner. Det lykkedes at få indført lovbundne minimumsnormeringer, som skulle implementeres fra 2020 frem mod 2025, hvor de så skulle være fuldt indfaset. Disse minimumsnormeringer skulle sikre uddannelse og ansættelse af mere pædagogisk personale. Loven skulle forpligte kommunerne til at sikre minimum én pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuen og én til seks børn i børnehaven senest 1. januar 2024. I dag er det ikke længere nok for børn, borgere og brugere at der er hænder nok, men også hvem hænderne tilhører. Hænderne skal sidde på uddannede pædagoger, da vi som samfund skal kvalitetssikre den pædagogiske praksis. Vi skal sikre at den faglige udvikling og pædagogiske sparring mellem pædagoger ikke forsvinder. 

Vi ser en værdi i de ufaglærte medhjælpere. De ufaglærte medhjælpere kan være en del af den rekrutteringsstrategi, som skal sikre flere pædagoger i fremtiden. Vi mener derfor at en fordelingsprocent skal være 75% pædagoger, for at kunne kvalitetssikre det pædagogiske arbejde i praksis. På landsplan ses der en ulige fordeling blandt kommunerne og regionerne hvor mange pædagoger de har ansat i institutionerne. Vi mener i PLS ikke at der skal være forskel på kvaliteten i den pædagogiske praksis på tværs af kommuner og regioner. Vi er et samfund som skal have de samme pædagogiske kvaliteter uanset hvor i landet vi kommer fra. 

PLS mener at minimum 75% af det pædagogiske personale skal have en pædagoguddannelse, da det vil sikre den bedste kvalitet for fremtidens børn, brugere og borgere.