Uddannelse til alle (dem der vil)

Vedtaget på PLS' Årsmøde 2018

I Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) mener vi, at uddannelse er en af de væsentligste faktorer både på et individuelt og samfundsmæssigt plan. Uddannelse skaber bedre levevilkår.

Derfor er det altafgørende, at ingen holdes fra at tage en uddannelse på grund af socioøkonomisk baggrund, etnicitet, køn eller seksualitet. Adgangen til uddannelse skal være fri og lige, og der skal hverken lægges benspænd for at komme ind på en uddannelse via økonomiske eller politiske tiltag. 

Derfor er det vigtigt, at folkeskolerne er bedst muligt klædt på til at hjælpe eleverne i den retning, der er rigtig for dem. I PLS mener vi, at presset ovenfra på eleverne i folkeskolen skal lettes, så eleverne først og fremmest dannes, udvikles og trives i deres egne kroppe og sind. PLS er kategorisk imod at måle mennesker udelukkende på akademiske kompetencer, som PISA- tests, STOP-tests, flids karakterer og karaktergennemsnit er udtryk for. 

Derimod er kompetent og grundig studievejledning en absolut nødvendighed for at sikre mere motivation og et kompetent uddannelsesvalg. Gennem hele uddannelsessystemet skal det sikres, at informationerne når ud til alle unge på ungdomsuddannelser og folkeskoler. Især skal det prioriteres, at unge fra uddannelsesfremmede hjem får den rådgivning og studievejledning, de har brug for. 

Mennesker skal måles som mennesker og ikke som tal. At være et dannet og kompetent menneske handler om langt mere end blot det. Uddannelse gavner ikke kun det enkelte menneske, men også samfundets udvikling. For at sikre fremtidige generationer de bedste forudsætninger for at udvikle samfundet, må der derfor aktivt prioriteres, at alle dygtiggøres og bliver klogere. Den sociale mobilitet styrkes ved at sikre, at alle uddannelser får en diversitet i studentermassen og derved repræsenterer det øvrige samfund. Det kræver, at flere uddannelser løfter et socialt ansvar i højere grad end i dag - også på universiteterne. 

Der skal være en balance i optaget også på pædagoguddannelsen, sådan at den ikke længere omtales som et nemt uddannelsesvalg. Vejen for en bedre pædagoguddannelse med et højt fagligt niveau, er heller ikke blot at optage de mest privilegerede, eller dem med det højeste karaktergennemsnit. Derfor mener vi i PLS, at der skal optages flere på alternativer til den ensidige kvote 1. Det skal være de faglige emner og kompetencer, der skal være bærende i et optag på pædagoguddannelsen. I PLS er vi imod et generelt karaktergennemsnit på alle uddannelser, da et sådant ikke sikrer kvaliteten på uddannelse. Ansøgeren skal nærmere vurderes på deres faglige forståelse samt motivation gennem samtale med kompetente undervisere. 

I PLS mener vi, at uddannelse ikke er en statisk handling, men en kontinuerlig bevægelse, der fortsætter gennem hele livet. 

Menneskets egen frie vilje til at finde vej i sin dannelse og ikke mindst uddannelse bliver sat under pres, når politikerne ønsker at skabe diskurser og lovgivning, der forringer kvaliteten af vores uddannelser. Uddannelse er for det enkelte menneskes skyld, og derfor kan vi ikke målstyre efter fremtidsgætterier. 

Det er op til det enkelte individ at vurdere om – eller hvornår - vedkommende er studieparat, således at man sikrer bedst mulighed for en kvalitativ og motiveret gennemførsel af sit studie. 

Det er vigtigt, at optaget på pædagoguddannelsen, og generelt, ikke defineres efter et økonomisk parameter, men derimod ud fra parametre, der sikrer den sociale mobilitet og skaber et alsidigt optag. Vi mener i stedet, at magthaverne må gennemføre reelle tiltag, der målrettet hæver uddannelseskvaliteten samt tilfører midler, der gør det mulig at drive god uddannelse.