Virtuel undervisning

Vedtaget på PLS' Årsmøde 2021

I PLS har vi en holdning til uddannelsen, dens indhold og dens form. Det er ikke en modstand mod den digitaliseringsproces der sker NU. Vi underkender ikke, at nogle mennesker lærer rigtigt godt igennem digitale medier, og vi er mere end godt klar over at net-studie for nogen, er den eneste mulighed for at blive pædagog. Men det betyder ikke, vi mener, at den digitale undervisning er den bedste. Faktisk mener vi det modsatte. Den fysiske undervisning giver os mulighed for at opøve samarbejdsevner, dialogiske kommunikationskompetencer og relationsarbejde, hvilket bedst gøres gennem konfrontationsundervisning der inddrager de studerende, og dermed fordrer refleksiv og kritisk tænkning i forhold til den pædagogiske profession - derfor er en monologisk, statisk undervisningsform som forelæsninger ikke hensigtsmæssige. 

Den virtuelle undervisning har vist sig at have mange af de samme udfordringer som de store forelæsninger. Dialogen bliver meget begrænset, på grænsen til det ikke eksisterende, og det er ofte blot en envejskommunikation fra underviseren. Ligeledes har man over digitale platforme såsom Teams, Zoom og Skype ikke samme mulighed for at arbejde tæt sammen og skabe en dialog med, og en relation til, sine medstuderende. Dette udfordrer langt de fleste studerendes trivsel. Selvom vi anerkender, at nogen trives bedst med virtuel undervisning, mener vi ikke, at det er optimalt at blive pædagog gennem/med virtuel undervisning. 

Den virtuelle undervisning har ikke kun konsekvenser for de studerende under uddannelsen, det har også store konsekvenser for samfundet fremadrettet. Helt konkret forringer den virtuelle undervisning kvaliteten og fagligheden, vi som kommende pædagoger skal tage med os i praksis. 

Derfor mener vi i PLS ikke, at virtuel undervisning skal være at finde på den regulære pædagoguddannelse. Virtuel undervisning kan være et alternativ, til de studerende der ellers ikke ville have muligheden for at få en uddannelse. Men det skal være valgt af fri vilje, og ikke på grund af manglende lokale studiesteder