Pædagogikken som bærende element i pædagoguddannelsen

Vedtaget på PLS' Årsmøde 2019

Pædagogik er teori og praksis. Teorierne er både handlingsanvisninger og forståelsesrammer for hvad der kan og bør ske i pædagogisk praksis. Reformen af pædagoguddannelsen i 2014 betød en opsplitning af de pædagogiske teorier og områder, vi som pædagogstuderende skal have kendskab til for at blive dygtige pædagoger. 

Brede kompetencemål og forskellige krav til hvad vi som kommende pædagoger skal vide og kunne, står i vejen for, at vi kan fordybe os og udvikle kendskab og kundskab. Det er afgørende for at udvikle en god pædagogisk praksis, at vi får et grundlæggende og uddybende kendskab til forskellige pædagogiske retninger og perspektiver. 

For at få pædagogiske færdigheder og kundskaber er det vigtigt, at vi får afprøvet pædagogikken igennem forskellige forløb. Således at vi ikke bare modtager røvkedelig powerpoint-undervisning men får reelt kendskab til forskellige pædagogiske perspektiver, teorier, ideer og filosofier. Hvis vi lærer om erfaringspædagogik og projektarbejde ville det f.eks være oplagt at etablere sådanne projekter og koble uddannelsen til den pædagogiske praksis. Ligesom det mange steder sker, når vi har æstetiske- og/eller andre valgfag, hvor man er ude og øve sig i praksis eller i praktikforløbene. Det afgørende er relationsarbejdet, de sociale kompetencer, den kropslige viden og den pædagogiske refleksion - den kan øges med et fag eller flere kompetencemål specifikt rettet mod pædagogik.

Pædagogik skal være den gennemgående faglighed i pædagoguddannelsen

Det er afgørende, at pædagogik bliver det løbende fokuspunkt, som binder uddannelsen sammen og skaber den røde tråd. Vi vil have langsigtet faglig refleksion, i stedet for målløst at orientere os mod skiftende ‘her-og-nu-krav’. Didaktiske modeller, evidens og andre løsrevne metoder reduceres til en checkliste, hvor videns- og færdighedsmål ikke er et middel til forståelse og læring men tværtimod står i vejen for at gå i dybden med pædagogikken.

Flere undervisningstimer, mere feedback og vejledning er fundamental for at forbedre pædagoguddannelsen her og nu - men det er samtidig et spørgsmål om indholdet i vores uddannelse. For at udvikle et reelt fagligt fundament skal der være mere pædagogik i pædagoguddannelsen for at kunne kritisk reflektere, vurdere og handle i pædagogisk praksis