Vejleder: Sådan skrives den gode bachelor-opgave

kontor

Når du skal skrive din bacheloropgave er der mange ting at forholde sig til.
Du skal finde en fangende og konkret problemformulering, lave en indledning der giver læseren et præcist indtryk af opgavens indhold, finde plads til både metodeafsnit, teori og analyse, og derudover diskutere dit datasæt. Der er altså mange ting der skal spille ind i en bacheloropgave, og der er forholdsvis lidt plads at gøre godt med. Derfor er det vigtigt man forholder sig til kernen af opgaven, og virkelig skærer ind til benet. Her skal du have fokus på begrænsning, og hvordan du bedst kan involvere læseren i dit skriv.

Men hvordan gør man så lige det i praksis?

Start med at finde et spændende emne som interesserer dig, og som du ønsker at få mere viden omkring. I samarbejde med din vejleder kan I finde frem til en fængende problemformulering der knytter sig til emnet. En problemformulering skal altid være et spørgsmål hvortil der ikke bare kan svares ”ja” eller ”nej”. Du kan ændre problemformuleringen undervejs, men kun ved samtykke fra din vejleder.
Når du har fundet frem til den problemformulering du ønsker at arbejde med, skal du til at indsamle empiri.

Bacheloropgaven er bygget op omkring din empiri, og derfor er det vigtigt du indsamler denne tidligt i forløbet. Forud for empiriindsamlingen skal du have gjort dig nogle tanker om hvordan du vil gå til værks. Benytter du kvalitativ eller kvantitativ metode, er der tale om observationer, interviews eller noget helt tredje?
Alt dette skal du skrive ned i dit metodeafsnit, så læseren kan se hvordan du har indsamlet dit materiale.

Nu skal du til at arbejde med din empiri. Et godt råd er at starte med at analysere de data du har indsamlet. Når du skal analysere, skal du igen være opmærksom på hvordan du griber det an. Du kan enten starte med at beslutte dig for en analysemetode, og følge denne.
Eller du kan starte med at analysere, og derefter skrive ned hvordan du gjorde det.
Din fremgangsmåde skal beskrives i metodeafsnittet.

Når du har analyseret din empiri, skulle du gerne være kommet frem til en konklusion.
Denne nedskriver du, og ser om den svare på din problemformulering. Hvis ikke, kan du efter aftale omskrive din problemformulering en smule, for at få det til at passe sammen. Ellers kan du gå dybere ned i analysen, for at finde de svar frem, der bedst muligt kan besvare din problemformulering.

Nu er du ved at være færdig med opgaven, og det er tid til at skrive en fangende indledning.
”Men hvorfor skal jeg først skrive indledningen til sidst?” – spørger du måske, men du vil opdage at det ofte er meget nemmere at skrive indledningen når opgaven er færdig, da du herved har et klart overblik over hvad indledningen skal indeholde. Indledningen har til formål at give læseren et indblik i hvad de skal til at læse, og det kan du klart beskrive, når selve opgaven er på plads.

Så er du i mål – klap dig selv på skulderen!

Tjekliste inden du afleverer:

- Husk at læse din opgave igennem for stave- og grammatikfejl.

- Navn, dato og opgavetitel skal fremgå på forsiden og i et sidehoved.

- Sæt sidetal på opgaven. Det gør det mere overskueligt for læseren.

- Lav en forside der passer til opgavens indhold.

- Benyt APA-standard. Det er vigtigt du angiver de kilder du bruger, da du ellers kan blive beskyldt for plagiat. Hvor ved du det her fra? Skriv det ned.

- Lav en indholdsfortegnelse. Afsnittene skal have deres egne overskrifter, så læseren har nemt ved at navigere i opgaven.

Bacheloropgave på tværs af specialiseringer
Når du skal til at skrive bachelor kan du vælge om du vil skrive den alene eller sammen med en eller flere af dine medstuderende. Det er også muligt at skrive på tværs af specialiseringer.
Hvis I vælger at gøre dette, skal i være opmærksomme på, at skrive om et emne der favner begge/alle jeres specialiseringer.
I får kun tildelt en vejleder, som typisk er fagligt stærkest indenfor ét af tre områder. Derfor råder vi jer til at gå i dialog med jeres vejleder omkring, hvordan i bedst kan inkorporere de forskellige specialiseringer i jeres opgave, således i bedst muligt kan blive vejledt med henblik på emnet.

Vigtigt!

Det er vigtigt du også orienterer dig i de krav der er fra dit studiested. Så er du helt sikker på du ikke glemmer noget. God skrivelyst!